Kazanie na Wielką Sobotę, Wigilia Paschalna

Kazanie

Kazanie na Wielką Sobotę, Msza Wigilii Paschalnej

Świętowanie zbawienia

ks. Dariusz Kwiatkowski 

Rdz 1,1–2,2; Rdz 22,1–18; Wj 14,15–15,1; Iz 54,4a.5–14; Iz 55,1–11; Ba 3,9–15.32–4.4; Ez 36,16–17a.18–28; Rz 6,3–11; Łk 24,1–12

Inspiracje i tropy do kazania

W kalendarzu żydowskim pierwszym dniem tygodnia jest niedziela. Według świadectw ewangelistów tego dnia zmartwychwstał Jezus Chrystus.

Św. Augustyn nazwał Wigilię Paschalną „matką wszystkich wigilii”. Chciał w ten sposób powiedzieć, że jest to najważniejsza celebracja liturgiczna w całym roku liturgicznym.

Historia zbawienia jest historią Boga, który z miłością i ojcowską troską poszukuje zagubionego człowieka.

Największym znakiem miłości Boga do człowieka jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. (…)

Aby uzyskać dostęp do pełnej treści, zaloguj się lub załóż konto: