• Chrzest

  Współczesny człowiek słysząc słowo „egzorcyzm” uśmiecha się z pobłażaniem. Złe duchy i ich działanie wydaje się czymś wziętym z filmów, czy opowiadań starszych ludzi. Przestaliśmy wierzyć w szatana i jego zwodzicielskie oraz pełne kłamstwa działanie.

  Dialog Jezusa z Nikodemem świadczy o tym, że Nikodem nie potrafi pojąć słów Jezusa o konieczności powtórnego narodzenia. Podczas liturgii chrzcielnej stajemy się świadkami nowych narodzin człowieka. W porządku naturalnym...

  Ponieważ sakrament chrztu domaga się wiary, w liturgii chrzcielnej ważne miejsce zajmuje słowo Boże, ze słuchania którego wiara się rodzi. Liturgia słowa Bożego w liturgii chrzcielnej przeznaczona jest przede wszystkim...

  Poprzez pobłogosławioną wodę chrzcielną Bóg obdarza dziecko prawdziwym życiem. Sam Bóg oczyszcza je z grzechu, napełnia swoim duchem i wypowiada słowa: To jest moje umiłowane dziecko. Woda stanie się dla...

 • Bierzmowanie

  Konferencja do wykorzystania w trakcie przygotowywania młodzieży do sakramentu bierzmowania omawiająca podstawowe zagadnienia dotyczące sakramentów świętych.

  Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii Uczestniczą razem z całą...

  Każdy z nas tu obecnych deklaruje się jako osoba wierząca. Czy zastanawialiśmy się, czym jest wiara? Od momentu chrztu świętego jesteśmy ludźmi wiary, bo w tym sakramencie otrzymujemy nadprzyrodzoną łaskę...

 • Eucharystia

  Radość z przyjęcia Pana Jezusa jest tajemnicą dziecięcego serca. W „Białym Tygodniu” pomagamy dzieciom dziękować poszczególnym osobom, a szczególnie najbliższym, za wspólnotę wiary. Pierwszego dnia po uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci dziękują swoim rodzicom za miłość, którą je obdarzają. Oglądamy zdjęcia z rodzinnego albumu, pokazujące momenty od samego urodzenia poprzez chrzest, pierwsze kroki, modlitwy, zabawę. To wszystko, co składa się na życie – utrwalone na fotografiach, w nagraniach, na filmikach – stanowi bogactwo rodzinnej historii.

  Wiele rzeczy można kupić, bo sklepy oferują niezwykle bogaty asortyment. Kupujemy codzienne pożywienie - chleb. Kupujemy także wino. Jednak nie można kupić Świętego Ciała i Świętej Krwi Chrystusa. Jezus nie...

  W drugim dniu Białego Tygodnia dzieci dziękują podczas Eucharystii za to, że Bóg dał im tak wiele darów, również w osobach babci i dziadka. Wspólnie z dziećmi wyrażamy wdzięczność Stwórcy...

  W trzecim dniu Białego Tygodnia zapraszamy na Eucharystię wychowawców i nauczycieli dzieci pierwszokomunijnych. Dzieci okazują swą wdzięczność za przekazywaną wiedzę i za przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej.

 • Pokuta

  Ja - student... * Pytania pomocne podczas przygotowania do sakramentu pokuty i pojednania

  Boże, Ojcze nasz i Panie! Ty stworzyłeś mnie na Swój obraz i podobieństwo oraz zaszczepiłeś w moim sercu Twoje niepisane, lecz przemożne i niezmienne prawo Bożego ładu. Pragnę w tej...

  Ojcze nasz najlepszy i Panie najświętszy, Boże! Pragnę spowiadać się z moich grzechów i zaniedbań, by otrzymać Twoje przebaczenie i odzyskać Twoją miłość....

  Przybądź Duchu Święty! Oświeć mój rozum, abym zobaczył swoje grzechy; pobudź moją wolę i moje serce, abym za nie szczerze żałował i odważnie je wyznał; daj mi siłę do tego...

 • Małżeństwo

  Autorem najpiękniejszego Hymnu o miłości jest św. Paweł. Po przeczytaniu jego słów nasuwa się nam zasadnicze pytanie: czym jest miłość? Przecież nie jest nią pożądanie, namiętność, oczarowanie czy pragnienie zaspokojenia swoich potrzeb natury seksualnej. Pojęcia miłości nie potrafiły zdefiniować najpotężniejsze umysły wszystkich czasów. Nie uczynił tego nawet Platon, ani Arystoteles, ani św. Tomasz z Akwinu, ani też Erich Fromm, wybitny amerykański filozof i psycholog. Nie podał krótkiej definicji nawet św. Paweł, choć pisał pod natchnieniem Ducha Świętego. Dlaczego?

  Choć ceremonia zaślubin Tobiasza i Sary odbyła się w odległych czasach i zgodnie z panującymi wtedy obyczajami, to jednak możemy w niej odnaleźć wiele elementów, które są aktualne do dziś...

  Księga „Pieśni nad pieśniami” zalicza się do najpiękniejszych poematów o ludzkiej miłości i dlatego wybór jej fragmentów do liturgii sakramentu małżeństwa jest właściwy

  Fragment Księgi Tobiasza ukazuje modlitwę zanoszoną do Boga zaraz po uroczystych zaślubinach.