• Chrzest

  Chrześcijaństwo często jest utożsamiane ze zbiorem przykazań Bożych i różnych kościelnych przepisów. Wierność w zachowywaniu przykazań staje się warunkiem zbawienia. Jezus sprowadza skomplikowaną i gęstą siatkę religijnych praw i przepisów do prostego stwierdzenia, że najważniejsza jest miłość. W miłości Boga i bliźniego zawarte są wszystkie przykazania i przepisy regulujące codzienne życie. Do miłości nie można nikogo zmusić i nie można jej nakazać. Prawdziwa miłość domaga się wolności. Miłość rodzi się z osobistego doświadczenia miłości. Prawdziwa miłość do Boga jest naszą odpowiedzią na Jego miłość. Sakrament chrztu jest znakiem bezinteresownej miłości Boga. Przez chrzest zostajemy zanurzeni w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa i dzięki temu stajemy się przybranymi dziećmi Bożymi. Otrzymujemy odpuszczenie grzechów oraz dar Ducha Świętego.

  Współczesny człowiek słysząc słowo „egzorcyzm” uśmiecha się z pobłażaniem. Złe duchy i ich działanie wydaje się czymś wziętym z filmów, czy opowiadań starszych ludzi. Przestaliśmy wierzyć w szatana i jego...

  Dialog Jezusa z Nikodemem świadczy o tym, że Nikodem nie potrafi pojąć słów Jezusa o konieczności powtórnego narodzenia. Podczas liturgii chrzcielnej stajemy się świadkami nowych narodzin człowieka. W porządku naturalnym...

  Ponieważ sakrament chrztu domaga się wiary, w liturgii chrzcielnej ważne miejsce zajmuje słowo Boże, ze słuchania którego wiara się rodzi. Liturgia słowa Bożego w liturgii chrzcielnej przeznaczona jest przede wszystkim...

 • Bierzmowanie

  Konferencja do wykorzystania w trakcie przygotowywania młodzieży do sakramentu bierzmowania omawiająca podstawowe zagadnienia dotyczące sakramentów świętych.

  Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii Uczestniczą razem z całą...

  Każdy z nas tu obecnych deklaruje się jako osoba wierząca. Czy zastanawialiśmy się, czym jest wiara? Od momentu chrztu świętego jesteśmy ludźmi wiary, bo w tym sakramencie otrzymujemy nadprzyrodzoną łaskę...

 • Eucharystia

  Radość z przyjęcia Pana Jezusa jest tajemnicą dziecięcego serca. W „Białym Tygodniu” pomagamy dzieciom dziękować poszczególnym osobom, a szczególnie najbliższym, za wspólnotę wiary. Pierwszego dnia po uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci dziękują swoim rodzicom za miłość, którą je obdarzają. Oglądamy zdjęcia z rodzinnego albumu, pokazujące momenty od samego urodzenia poprzez chrzest, pierwsze kroki, modlitwy, zabawę. To wszystko, co składa się na życie – utrwalone na fotografiach, w nagraniach, na filmikach – stanowi bogactwo rodzinnej historii.

  Wiele rzeczy można kupić, bo sklepy oferują niezwykle bogaty asortyment. Kupujemy codzienne pożywienie - chleb. Kupujemy także wino. Jednak nie można kupić Świętego Ciała i Świętej Krwi Chrystusa. Jezus nie...

  W drugim dniu Białego Tygodnia dzieci dziękują podczas Eucharystii za to, że Bóg dał im tak wiele darów, również w osobach babci i dziadka. Wspólnie z dziećmi wyrażamy wdzięczność Stwórcy...

  W trzecim dniu Białego Tygodnia zapraszamy na Eucharystię wychowawców i nauczycieli dzieci pierwszokomunijnych. Dzieci okazują swą wdzięczność za przekazywaną wiedzę i za przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej.

 • Pokuta

  Ja - student... * Pytania pomocne podczas przygotowania do sakramentu pokuty i pojednania

  Boże, Ojcze nasz i Panie! Ty stworzyłeś mnie na Swój obraz i podobieństwo oraz zaszczepiłeś w moim sercu Twoje niepisane, lecz przemożne i niezmienne prawo Bożego ładu. Pragnę w tej...

  Ojcze nasz najlepszy i Panie najświętszy, Boże! Pragnę spowiadać się z moich grzechów i zaniedbań, by otrzymać Twoje przebaczenie i odzyskać Twoją miłość....

  Przybądź Duchu Święty! Oświeć mój rozum, abym zobaczył swoje grzechy; pobudź moją wolę i moje serce, abym za nie szczerze żałował i odważnie je wyznał; daj mi siłę do tego...

 • Małżeństwo

  Wspólna droga

  21/02/2015 - 18:49

  Dodaj do aktówki

  Mapy i atlasy drogowe zawierają wiele różnych dróg: autostrady, drogi główne, boczne i polne ścieżki. Znajdziemy też drogi bezpieczne i niebezpieczne. Każdy z nas ma własną drogę życia. Jest ona jedyna i niepowtarzalna. Spotkanie i zaślubiny Izaaka i Rebeki pokazują, że w naszym życiu nie na przypadków. Jest natomiast Boża Opatrzność, która kieruje ludzkimi losami i łączy je miłosnym związkiem, który nazywamy małżeństwem. Boża Opatrzność połączyła drogi nowożeńców i sprawiła, że chcą razem iść przez życie jako mąż i żona. Wiara powie nowożeńcom, że to Bóg połączył ich drogi i obdarzył ich darem miłości. To największy dar, jaki człowiek może otrzymać od Boga.

  Wydarzenia apokaliptyczne stały się we współczesnym świecie synonimem czegoś strasznego, pochłaniającego ludzkie życia. Księga Apokalipsy mówi o czasach ostatecznych i o tym, co wtedy się wydarzy. Jednak nie jest to...

  Autorem najpiękniejszego Hymnu o miłości jest św. Paweł. Po przeczytaniu jego słów nasuwa się nam zasadnicze pytanie: czym jest miłość? Przecież nie jest nią pożądanie, namiętność, oczarowanie czy pragnienie zaspokojenia...

  Choć ceremonia zaślubin Tobiasza i Sary odbyła się w odległych czasach i zgodnie z panującymi wtedy obyczajami, to jednak możemy w niej odnaleźć wiele elementów, które są aktualne do dziś...