Rachunek sumienia dla studentów

25/04/2013 - 15:17

Ja - student... * Pytania pomocne podczas przygotowania do sakramentu pokuty i pojednania

Dodaj do aktówki

Rachunek sumienia - dorośli

26/03/2013 - 15:50

Przybądź Duchu Święty! Oświeć mój rozum, abym zobaczył swoje grzechy; pobudź moją wolę i moje serce, abym za nie szczerze żałował i odważnie je wyznał; daj mi siłę do tego, bym się z nich naprawdę poprawił.

Dodaj do aktówki

Rachunek sumienia - dzieci

26/03/2013 - 14:57

Ojcze nasz najlepszy i Panie najświętszy, Boże! Pragnę spowiadać się z moich grzechów i zaniedbań, by otrzymać Twoje przebaczenie i odzyskać Twoją miłość....

Dodaj do aktówki

Rachunek sumienia - młodzież

26/03/2013 - 15:18

Boże, Ojcze nasz i Panie! Ty stworzyłeś mnie na Swój obraz i podobieństwo oraz zaszczepiłeś w moim sercu Twoje niepisane, lecz przemożne i niezmienne prawo Bożego ładu. Pragnę w tej spowiedzi świętej osądzić bezstronnie swoje życie z ostatnich dni i tygodni....

Dodaj do aktówki