Czas po Wniebowstąpieniu – modlitwa oczekiwania na Moc z wysoka. Wieczernik dzień przed Męką Pana Jezusa – zapowiedź zagubienia i rozproszenia apostołów. Droga wiary jest ciągłą próbą wierności i świadectwem..

Czytaj całość

Galilea jest miejscem, w którym Jezus rozpoczął swoją działalność i tutaj również ją kończy swoistym testamentem przekazanym apostołom. Kraina zwana Galileą pogan jest symbolicznym miejscem, z którego Jezus posyła swoich uczniów, by chrzcili wszystkie narody. Nawet apostołowie, którzy byli z Jezusem od początku (takie było kryterium, gdy wybierano następcę Judasza) mają wątpliwości tuż przed Wniebowstąpieniem, a więc już po Zmartwychwstaniu, które powinno było przekonać wszystkich. Kościół we wszystkich epokach składał się z ludzi głęboko i żarliwie wierzących, a także z tych, którzy wątpią. Jezus wymaga od swoich apostołów, by dotarli z Dobrą Nowiną do wszystkich narodów. Orędzie Jezusa przez nikogo nie może być traktowane wybiórczo, depozyt wiary należy przekazać w całości..

Czytaj całość

Podczas pogrzebu słowami pieśni Niech aniołowie zawiodą cię do raju, prosimy aniołów, aby towarzyszyli zmarłemu w ostatniej drodze i wprowadzili go do domu Ojca. Słowo Boże ukazuje nam postać Archanioła Michała, który nazwany jest „wielkim księciem” oraz opiekunem i obrońcą ludu izraelskiego. Pojawienie się Archanioła Michała na ziemi zwiastuje zbawienie oraz tryumf ludzi wiernie wypełniających prawo Boże. Będzie to czas powszechnego zmartwychwstania.  Archanioł Michał w Apokalipsie występuje na czele duchów niebieskich, które definitywnie pokonają szatana. Aniołowie są Bożymi posłańcami, którzy na różne sposoby mają opiekować się i pomagać ludziom. Jako aniołowie stróżowie towarzyszą nam od chwili narodzin aż do naszej śmierci..

Czytaj całość

Uzyskaj dostęp do:

  • 2534 inspirujące propozycje kazań, rozważań,
  • 36 scenariusze katechez,
  • 69 materiały dotyczące zarządzania parafią,
  • 38 artykuły poświęcone posłudze spowiedniczej dostosowane do potrzeb spowiadających,
  • 42 najważniejsze wiadomości z życia Kościoła.
Uzyskaj dostęp

Kalendarz wydarzeń

Pełny widok kalendarza