Jezus mówi o sobie, że jest Chlebem życia. Chrystus pragnie być naszym codziennym pokarmem. On jest w stanie zaspokoić wszystkie nasze pragnienia, gdyż jako Bóg zna nas najlepiej. Zasadnicze pragnienia człowieka to: szczęście i życie wieczne. Pierwsi chrześcijanie głęboko wierzyli w to, że Jezus jest Panem życia. Odważnie głosili Ewangelię. Nie bali się o swoje życie, bo ufali Bogu, że wskrzesi ich w dniu ostatecznym. Tego uczy nas każda Eucharystia. Wielu chrześcijan jest prześladowanych na świecie. Nam nikt nie każe oddawać życia za wiarę. Jednak mamy wiele okazji, by pokazać, że Bóg jest najważniejszy. A Eucharystia jest pokarmem, którego pragniemy..

Czytaj całość

Jezus pragnie wypełnić serca uczniów pokojem i wiarą. Wychodzi naprzeciw ich wątpliwościom. Pokazuje swoje ręce i bok, spożywa pokarm w ich obecności. Wszystko po to, żeby przekonali się, że jest prawdziwy. Wszystkie znaki mają być potwierdzeniem tego, że Chrystus jest wypełnieniem Bożej obietnicy. Stary Testament zapowiada przyjście Mesjasza, który zmartwychwstanie. Spotkanie z Chrystusem przemienia uczniów. Stają się świadkami Zmartwychwstałego. Świadek daje publiczne świadectwo o tym, czego doświadczył. W dzień Pięćdziesiątnicy św. Piotr wygłasza zasadnicze prawdy naszej wiary. Umocniony Duchem Świętym składa świadectwo, że Jezus jest prawdziwym Synem Bożym..

Czytaj całość

"Kościół stale sprawuje Eucharystię, znajdując w niej „źródło życia i świętości” (por. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa), znak skuteczny łaski i pojednania z Bogiem, zapowiedź życia wiecznego" (św. Jan Paweł II, Encyklika „Redemptor hominis”, 10). "Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi. I wtedy odda każdemu według jego postępowania" (Mt 16,27). "Uwierzyć w Syna ukrzyżowanego, to znaczy „zobaczyć Ojca” (por. J 14,9), to znaczy uwierzyć, że w świecie jest obecna miłość i że ta miłość jest potężniejsza od zła jakiegokolwiek, w które uwikłany jest człowiek, ludzkość, świat. Uwierzyć zaś w taką miłość, to znaczy uwierzyć w miłosierdzie. Miłosierdzie jest bowiem nieodzownym wymiarem miłości, jest jakby drugim jej imieniem, a zarazem właściwym sposobem jej objawiania się i realizacji wobec rzeczywistości zła, które jest w świecie, które dotyka i osacza człowieka, które wdziera się również do jego serca i może go „zatracić w piekle” (Mt 10,28)" (św. Jan Paweł II, Encyklika “Dives in misericordia”, 7)..

Czytaj całość

Uzyskaj dostęp do:

  • 4455 inspirujące propozycje kazań, rozważań,
  • 36 scenariusze katechez,
  • 69 materiały dotyczące zarządzania parafią,
  • 38 artykuły poświęcone posłudze spowiedniczej dostosowane do potrzeb spowiadających,
  • 235 najważniejsze wiadomości z życia Kościoła.
Uzyskaj dostęp

Kalendarz wydarzeń

Pełny widok kalendarza