Liturgia Wielkiej Środy wprowadza nas w mroczną przestrzeń ludzkiej niewierności i zdrady. Judasz duchowo oddalił się od Mistrza. To oddalanie się od Pana utworzyło przestrzeń, w której zaczęły kiełkować zdradliwe myśli. Jezus nie zapobiegł zdradzie Judasza. Mesjasz miał doświadczyć najboleśniejszej zdrady ze strony przyjaciela..

Czytaj całość

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest powstaniem ze śmierci Życia, które nigdy nie przeminie i nie skończy się. Tym Życiem jest Zmartwychwstały Chrystus. Żadne siły tego świata nie mają tyle mocy, aby zagłuszyć i zabić prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa. Przez swoje zmartwychwstanie Jezus Chrystus pokonał największego wroga ludzkości – śmierć i ojca śmierci, czyli szatana. W sakramencie chrztu zostaliśmy zanurzeni w śmierci jak i w zmartwychwstaniu Chrystusa i dlatego razem z Chrystusem przechodzimy ze śmierci do życia. Dzisiaj Chrystus zmartwychwstały przychodzi do każdego z nas i pragnie wyprowadzić nas z ciemności grzechu oraz z grobu naszych problemów, zmartwień i niepokojów. Żyć w perspektywie Zmartwychwstania oznacza być wolnym od lęku, również od lęku przed śmiercią..

Czytaj całość

"Kościół stale sprawuje Eucharystię, znajdując w niej „źródło życia i świętości” (por. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa), znak skuteczny łaski i pojednania z Bogiem, zapowiedź życia wiecznego" (św. Jan Paweł II, Encyklika „Redemptor hominis”, 10). "Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi. I wtedy odda każdemu według jego postępowania" (Mt 16,27). "Uwierzyć w Syna ukrzyżowanego, to znaczy „zobaczyć Ojca” (por. J 14,9), to znaczy uwierzyć, że w świecie jest obecna miłość i że ta miłość jest potężniejsza od zła jakiegokolwiek, w które uwikłany jest człowiek, ludzkość, świat. Uwierzyć zaś w taką miłość, to znaczy uwierzyć w miłosierdzie. Miłosierdzie jest bowiem nieodzownym wymiarem miłości, jest jakby drugim jej imieniem, a zarazem właściwym sposobem jej objawiania się i realizacji wobec rzeczywistości zła, które jest w świecie, które dotyka i osacza człowieka, które wdziera się również do jego serca i może go „zatracić w piekle” (Mt 10,28)" (św. Jan Paweł II, Encyklika “Dives in misericordia”, 7)..

Czytaj całość

Uzyskaj dostęp do:

  • 3958 inspirujące propozycje kazań, rozważań,
  • 36 scenariusze katechez,
  • 69 materiały dotyczące zarządzania parafią,
  • 38 artykuły poświęcone posłudze spowiedniczej dostosowane do potrzeb spowiadających,
  • 131 najważniejsze wiadomości z życia Kościoła.
Uzyskaj dostęp

Kalendarz wydarzeń

Pełny widok kalendarza