Hiob czuje się opuszczony przez Boga. Bóg jest blisko, ale Hiob nie dostrzega Go. Czasem i nam się zdarza takie poczucie opuszczenia, szczególnie wówczas, kiedy przeżywamy jakieś kłopoty. Wtedy obwiniamy Boga o Jego pasywność w naszym życiu. Potrzeba zdystansowania się od trudnych doświadczeń – to pozwoli nam dostrzec Boga w naszym życiu..

Czytaj całość

Przypowieść – zwierciadło duszy. Aby zrozumieć przypowieść, trzeba się zaangażować, patrzeć i słuchać, uczestnicząc niejako „od środka” w wydarzeniu, które przywołuje Zbawiciel. Syn pięknych obietnic: „Idę, panie”. Okazuje się jednak, że za słowem pierwszego syna nie idzie czyn. Kłamstwo jest tym bardziej niebezpieczne, gdy jest łudząco podobne do prawdy. Syn buntu i nieposłuszeństwa: „Nie chcę”. Głos sumienia budzi człowieka pogrążonego w samolubnym lenistwie. Od słów do czynów..

Czytaj całość

"Kościół stale sprawuje Eucharystię, znajdując w niej „źródło życia i świętości” (por. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa), znak skuteczny łaski i pojednania z Bogiem, zapowiedź życia wiecznego" (św. Jan Paweł II, Encyklika „Redemptor hominis”, 10). "Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi. I wtedy odda każdemu według jego postępowania" (Mt 16,27). "Uwierzyć w Syna ukrzyżowanego, to znaczy „zobaczyć Ojca” (por. J 14,9), to znaczy uwierzyć, że w świecie jest obecna miłość i że ta miłość jest potężniejsza od zła jakiegokolwiek, w które uwikłany jest człowiek, ludzkość, świat. Uwierzyć zaś w taką miłość, to znaczy uwierzyć w miłosierdzie. Miłosierdzie jest bowiem nieodzownym wymiarem miłości, jest jakby drugim jej imieniem, a zarazem właściwym sposobem jej objawiania się i realizacji wobec rzeczywistości zła, które jest w świecie, które dotyka i osacza człowieka, które wdziera się również do jego serca i może go „zatracić w piekle” (Mt 10,28)" (św. Jan Paweł II, Encyklika “Dives in misericordia”, 7)..

Czytaj całość

Uzyskaj dostęp do:

  • 4183 inspirujące propozycje kazań, rozważań,
  • 36 scenariusze katechez,
  • 69 materiały dotyczące zarządzania parafią,
  • 38 artykuły poświęcone posłudze spowiedniczej dostosowane do potrzeb spowiadających,
  • 189 najważniejsze wiadomości z życia Kościoła.
Uzyskaj dostęp

Kalendarz wydarzeń

Pełny widok kalendarza