Wsiadamy do łodzi. Dziwna postawa Jezusa. Pedagogia Jezusa wobec uczniów. Reakcja uczniów. Jezus podsumowuje. Nasze życie. Moja postawa wobec Boga..

Czytaj całość

„Jest w nas jeszcze trochę diabła” ponieważ jeszcze nie przezwyciężyliśmy w pełni naszego przywiązania do grzechu. Nikt z nas nie jest JESZCZE w pełni zdrową i świętą osobą – tą wersją siebie, do której jesteśmy powołani przez Boga! Boże Słowo rzuca nam wyzwanie i pokazuje, kim jesteśmy, wyciągając na światło dzienne ciemne zakamarki naszego życia. Niezależnie od tego, w jaki sposób nasze „prawdziwe ja” jest nam objawione, takie chwile są zawsze okazją do pozyskania wielkiej łaski! Modlitwa, przyjmowanie sakramentów i czytanie Pisma Świętego są furtką, przez którą wpuszczamy do naszego wnętrza samego Boga z Jego mocą i łaską..

Czytaj całość

"Kościół stale sprawuje Eucharystię, znajdując w niej „źródło życia i świętości” (por. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa), znak skuteczny łaski i pojednania z Bogiem, zapowiedź życia wiecznego" (św. Jan Paweł II, Encyklika „Redemptor hominis”, 10). "Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi. I wtedy odda każdemu według jego postępowania" (Mt 16,27). "Uwierzyć w Syna ukrzyżowanego, to znaczy „zobaczyć Ojca” (por. J 14,9), to znaczy uwierzyć, że w świecie jest obecna miłość i że ta miłość jest potężniejsza od zła jakiegokolwiek, w które uwikłany jest człowiek, ludzkość, świat. Uwierzyć zaś w taką miłość, to znaczy uwierzyć w miłosierdzie. Miłosierdzie jest bowiem nieodzownym wymiarem miłości, jest jakby drugim jej imieniem, a zarazem właściwym sposobem jej objawiania się i realizacji wobec rzeczywistości zła, które jest w świecie, które dotyka i osacza człowieka, które wdziera się również do jego serca i może go „zatracić w piekle” (Mt 10,28)" (św. Jan Paweł II, Encyklika “Dives in misericordia”, 7)..

Czytaj całość

Uzyskaj dostęp do:

  • 4351 inspirujące propozycje kazań, rozważań,
  • 36 scenariusze katechez,
  • 69 materiały dotyczące zarządzania parafią,
  • 38 artykuły poświęcone posłudze spowiedniczej dostosowane do potrzeb spowiadających,
  • 223 najważniejsze wiadomości z życia Kościoła.
Uzyskaj dostęp

Kalendarz wydarzeń

Pełny widok kalendarza