Dziś obchodzimy wspomnienie św. Marty. Jezus przybył wraz z uczniami do Betanii, do domu swoich przyjaciół: Marty, Marii i Łazarza. Porównanie postawy Marty i Marii: troska o doczesne potrzeby nie powinna prowadzić do zaniedbywania potrzeb własnej duszy..

Czytaj całość

W dzisiejszej Ewangelii Jezus pyta „Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili?”. Jest to niezwykle ważne pytanie. Z jednej strony dostrzegamy w nim przejaw zatroskania Jezusa o los człowieka, z drugiej zaś jest to zaproszenie do współdziałania, które Jezus przekazuje Apostołom. Cud rozmnożenia chleba i ryb, to cud rozmnożenia daru serca. Daru ofiarnego serca, bo przecież chłopiec nie musiał nic oddawać. Jezus dostrzega braki człowieka, dostrzega jego problemy i przychodzi z pomocą. Nic nie narzuca, ale proponuje i czeka na odpowiedź człowieka – czy ten Mu uwierzy i powierzy wszystko, co ma..

Czytaj całość

"Kościół stale sprawuje Eucharystię, znajdując w niej „źródło życia i świętości” (por. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa), znak skuteczny łaski i pojednania z Bogiem, zapowiedź życia wiecznego" (św. Jan Paweł II, Encyklika „Redemptor hominis”, 10). "Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi. I wtedy odda każdemu według jego postępowania" (Mt 16,27). "Uwierzyć w Syna ukrzyżowanego, to znaczy „zobaczyć Ojca” (por. J 14,9), to znaczy uwierzyć, że w świecie jest obecna miłość i że ta miłość jest potężniejsza od zła jakiegokolwiek, w które uwikłany jest człowiek, ludzkość, świat. Uwierzyć zaś w taką miłość, to znaczy uwierzyć w miłosierdzie. Miłosierdzie jest bowiem nieodzownym wymiarem miłości, jest jakby drugim jej imieniem, a zarazem właściwym sposobem jej objawiania się i realizacji wobec rzeczywistości zła, które jest w świecie, które dotyka i osacza człowieka, które wdziera się również do jego serca i może go „zatracić w piekle” (Mt 10,28)" (św. Jan Paweł II, Encyklika “Dives in misericordia”, 7)..

Czytaj całość

Uzyskaj dostęp do:

  • 4584 inspirujące propozycje kazań, rozważań,
  • 36 scenariusze katechez,
  • 69 materiały dotyczące zarządzania parafią,
  • 38 artykuły poświęcone posłudze spowiedniczej dostosowane do potrzeb spowiadających,
  • 244 najważniejsze wiadomości z życia Kościoła.
Uzyskaj dostęp

Kalendarz wydarzeń

Pełny widok kalendarza