Homilie codzienne

Data:


 • Chrystus pyta, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. Jeśli uznajemy Chrystusa za Mesjasza, to z tej odpowiedzi wynikają określone konsekwencje. Każdy z nas jest Piotrem.

  Czytaj całość
 • Ludzkie życie, aby było szczęśliwe, musi mieć solidne fundamenty. Aby zbudować dobry fundament naszego życia trzeba naśladować Chrystusa, żyć tym, czego nauczał. Potrzeba wytężonej pracy duchowej, aby nasze życie było trwałą budowlą. Opierając życie na Chrystusie, mamy gwarancję szczęścia.

  Czytaj całość
 • Żyjemy w czasach, które niosą ze sobą wiele lęków o przyszłość, a to sprawia, że ludzie sięgają po przepowiednie i zaglądają do horoskopów. Nie wolno zapomnieć, że Pan Jezus pomaga nam zrozumieć rzeczywistość, posyłając do nas Proroków. Każda epoka ma swoich proroków, trzeba ich zauważyć i posłuchać. Do wielkich proroków naszych czasów należą: św. Jan Paweł II, Benedykt XVI, papież Franciszek.

  Czytaj całość
 • Szacunek dla tego, co święte. Ciasna brama jest właściwa dla wierzących, bo wiara w Jezusa Chrystusa wymaga trudu. Wielu woli iść szeroką bramą, bez wysiłku.

  Czytaj całość
 • Jezus w Kazaniu na Górze, zachęca nas do całkowitego zaufania Bogu. Opatrzność Boża jest to opieka Boga nad światem i ludźmi. Rozpoznanie woli Boga w naszym życiu prowadzi do doświadczenia dobroczynnego działania Opatrzności Bożej. Działanie Boga nie narusza naszej wolności. Bóg do niczego nas nie zmusza. Ostateczny wybór drogi zawsze należy do człowieka.

  Czytaj całość
 • Ludzie różnie reagują na kryzys. Jedni się załamują, przestają widzieć sens życia. Inni się wyraźnie mobilizują. Św. Paweł z entuzjazmem podjął się szerzenia Ewangelii. Jednak w czasie swoich podróży misyjnych doświadczył wielu trudnych momentów. Każde doświadczenie umacniało go w przekonaniu, że idzie słuszną drogą, że warto cierpieć dla Jezusa. To miłość Jezusa i do Jezusa dawała mu tyle siły.

  Czytaj całość
 • Św. Paweł ostrzega: Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera; kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie (2 Kor 9,6). W relacjach międzyludzkich od rzymskich czasów obowiązuje sformułowanie: do ut des – daję, abyś dawał. Jeśli dajemy komuś jakiś prezent, to liczymy w cichości ducha, że otrzymamy podobny dar. Logika Pana Boga przekracza ludzkie wyobrażenia. Powinniśmy mieć świadomość, że całe nasze życie i wszelkie możliwe dary pochodzą z ręki Boga Stwórcy.

  Czytaj całość
 • Różne są rodzaje synostwa: biologiczne – przez zrodzenie, przez adopcję i duchowe. Mamy jeszcze jeden rodzaj synostwa, który w pewien mistyczny sposób przenika te trzy wymiary – jest to synostwo Boże, które zaczyna się w momencie chrztu świętego. Jezus w Ewangelii mówi warunkach, które musimy spełnić, aby być dziećmi Boga: "Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie" (Mt 5,44–45). Kochać to znaczy: zrobić wszystko dla dobra drugiego człowieka, dla jego zbawienia.

  Czytaj całość

Uzyskaj dostęp do:

 • 3570 inspirujące propozycje kazań, rozważań,
 • 36 scenariusze katechez,
 • 69 materiały dotyczące zarządzania parafią,
 • 38 artykuły poświęcone posłudze spowiedniczej dostosowane do potrzeb spowiadających,
 • 65 najważniejsze wiadomości z życia Kościoła.
Uzyskaj dostęp

Kalendarz wydarzeń

Pełny widok kalendarza