Homilie codzienne

Data:


 • Chrystus całą noc spędził na modlitwie przed wyborem najbliższych współpracowników. Powołał spośród swoich uczniów dwunastu na Apostołów. Wśród nich są Szymon i Juda Tadeusz. Obydwaj ponieśli śmierć męczeńską za wiarę. Również ikonografia przedstawia ich wspólnie. Św. Szymon trzyma w ręku drewnianą piłę, św. Juda Tadeusz – włócznię i narzędzia, którymi zadano im śmierć.

  Czytaj całość
 • „Jeśli nie grzeszysz, jako mi powiadasz, czego się, miła, tak często spowiadasz?” pisał Jan Kochanowski w swojej fraszce „Na nabożną”. Ten utwór przyszedł mi na myśl jako komentarz do słów Ewangelii. „Modli się pod figurą, a diabła ma za skórą”. Jakże często wiara jest dla nas tylko powierzchowną tradycją, swoistym alibi, czymś na pokaz. Jezus mówi dziś „usiłujcie wejść przez ciasne drzwi”. Usiłujcie, czyli próbujcie, starajcie się, walczcie, szukajcie sposobu.

  Czytaj całość
 • Jezus wielokrotnie mówił w przypowieściach, że królestwo Boże tworzy każdy z nas. Nie jest ono nieokreśloną przestrzenią, ale istnieje w sercu każdego człowieka. Królestwo Boże panuje wszędzie tam, gdzie jest miłość. Kiedy dzielimy się nią z innymi ludźmi, ona jak bumerang wraca do nas. Nie trzeba wielkich gestów: czasem wystarczy uśmiech, dobre słowo czy gest. W ten sposób przyczyniamy się do powiększania królestwa Bożego na ziemi i realizacji Bożego planu zbawienia. Jezus widzi naszą małość i słabość, ale jednocześnie widzi nasz ogromny potencjał. Razem jesteśmy w stanie przeciwstawić się złu i prowadzić grzeszników na właściwą drogę do nieba. Nasza moc ma źródło w miłości, której nikt nie może zniszczyć i pokonać.

  Czytaj całość
 • Bóg chce dla nas prawdziwej wolności, która nie zna lęku i jest wolnością „podniesionej głowy” i „wyprostowanych pleców”. Św. Paweł wskazuje nam warunki osiągnięcia wolności: „wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi”. Człowiek posłuszny Bożemu Duchowi uwalnia się od niewoli grzechu i światowych zależności.

  Czytaj całość
 • Dziś w Ewangelii słyszymy o Galilejczykach, którzy zginęli z ręki Piłata. Do tragedii doszło w świątyni w Jerozolimie Rzymscy żołnierze interweniowali, zamordowali Galilejczyków i świątynia spłynęła krwią nie tylko ofiar, ale również ofiarodawców. Często w naszej mentalności, tak jak i Żydów z dzisiejszej Ewangelii, istnieje pokusa jednoznacznego wiązania nieszczęść, cierpienia, tragedii z grzechem. Jeśli kogoś w życiu spotyka nieszczęście, tragedia, to często tak po cichu sobie myślimy: „widocznie zasłużył”. To co nas spotyka, tragedie, cierpienie, ludzkie dramaty, choroby, wojny, katastrofy są „znakami czasu”, poprzez które Bóg przemawia do nas i wzywa nas do nawrócenia, do przemiany serca „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”. Każde nawrócenie boli, ponieważ wymaga oderwania się od stabilizacji grzechowej, wymaga zerwania z przyzwyczajeniami, niewłaściwym myśleniem, wartościowaniem, działaniem.

  Czytaj całość
 • Jezus pyta Piotra trzykrotnie: „czy kochasz Mnie?”. Jezus pyta o miłość, bo w niej zawierają się wszystkie postawy. Człowiek, który kocha Boga, wierzy w Niego, pragnie za Nim iść i Go naśladować. Miłość do Boga, to najlepsza odpowiedź jaką możemy udzielić. Taką odpowiedź dał Bogu św. Jan Paweł II. Ten wielki Polak starał się żyć miłością Bożą każdego dnia. Gdy zgłębiamy życiorysy świętych, dostrzegamy niezwykły plan miłości, który realizują.

  Czytaj całość
 • Jezus z Nazaretu przyszedł zaprowadzić pokój w ludzkich sercach, nie na świecie. Inaczej mówiąc: On nie przyszedł zmieniać struktur, tylko człowieka. Ponieważ zło tkwi w człowieku, nie w strukturach. Jezus udziela na postawione przez siebie pytanie odpowiedzi, która jest wysoce niepokojąca i tajemnicza. Ze słów Jezusa bije realizm związany z ludzką wolnością, a raczej ze zniewoleniem, które skutecznie może utrzymać człowieka w swoich kleszczach. Nauka Jezusa odsłania czającą się w naszym sercu ciemność. Dotyka ran, które bronią się przed uzdrowieniem. Powoli ropieją i gniją, maskując się za pozornym poczuciem bezpieczeństwa i zadowolenia.

  Czytaj całość
 • Grzechem jest przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych. Aby czyn miał znamiona grzechu ciężkiego, muszą zaistnieć dwie okoliczności, mianowicie świadomość i dobrowolność. Jeżeli brakuje któregoś z tych aspektów, możemy domniemywać, że czyn ma znamiona grzechu lekkiego. Życie w stanie łaski jest nieustanną gotowością na spotkanie z Bogiem Dzięki tej postawie mogę być pewny szczęścia wiecznego i nie muszę się bać spotkania z Bogiem w momencie śmierci.

  Czytaj całość

Uzyskaj dostęp do:

 • 4705 inspirujące propozycje kazań, rozważań,
 • 36 scenariusze katechez,
 • 69 materiały dotyczące zarządzania parafią,
 • 38 artykuły poświęcone posłudze spowiedniczej dostosowane do potrzeb spowiadających,
 • 249 najważniejsze wiadomości z życia Kościoła.
Uzyskaj dostęp

Kalendarz wydarzeń

Pełny widok kalendarza