Homilie codzienne

Data:


 • Przed wyborem Apostoła w miejsce Judasza św. Piotr i zgromadzeni bracia w wierze modlili się do Boga, gdyż tak naprawdę wybór nie należał do nich. Apostołem mógł zostać tylko ten, kto był przy Jezusie Chrystusie od samego początku Jego publicznej działalności. Dzieje św. Macieja Apostoła skłaniają nas do dziękczynienia za to, że Bóg wybrał nas do życia wiecznego.

  Czytaj całość
 • Radość jest lepsza od smutku. Dobre smutki są lepsze od złych radości. W pierwszym czytaniu ukazane są reakcje słuchaczy na przepowiadanie św. Pawła o tym, że Jezus jest Mesjaszem. Jeśli uwierzę, że Jezus naprawdę jest ze mną w każdej sytuacji, że pomaga mi obronić w sobie drugiego człowieka, to wcześniej czy później doświadczę, jak mój smutek zostanie przemieniony w radość. Dzisiejsza Ewangelia to zapowiedź męki i zmartwychwstania. Uczniowie Jezusa tego nie zrozumieli. Nie dopuszczali do wiadomości, że Jezus może odejść. Płacz jest potrzebny, bo oczyszcza. Zawodzenie zaś potrzebne jest po to, aby nasz ból nie tylko został wypowiedziany, ale również usłyszany.

  Czytaj całość
 • Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga znajduje w Trójcy Boskich Osób wzór i źródło swojego życia i działania. Chrześcijanin staje się coraz bardziej podobny do Boga, od którego pochodzi, gdy stara się być otwartym na swoich bliźnich – jak Ojciec, Syn i Duch Święty otwarci są na siebie nawzajem.

  Czytaj całość
 • Fragment Dziejów Apostolskich opowiada o dziele głoszenia Dobrej Nowiny. Paweł i Sylas cierpią prześladowanie, a cudownie uwolnieni wyznają swą wiarę w Jezusa. Wspomnijmy dzisiaj wszystkich cierpiących dla imienia Pana.

  Czytaj całość
 • Jedynym prawdziwym Pocieszycielem jest Duch Święty. Można jednocześnie wierzyć i pozbawić się Bożej obecności. Fałszywa wiara niesie ze sobą ryzyko wypaczeń i zgorszenia. Prawdziwa wiara to całkowite zawierzenie. Ewangelizację należy zacząć od własnego serca.

  Czytaj całość
 • Rola patrona. Cytat z Liturgii Godzin. Zagrożenia naszych czasów. Nauczanie i postawa świętych. Pytania do refleksji. Czas rozliczenia.

  Czytaj całość
 • W naszym dzisiejszym fragmencie Ewangelii znajdujemy kilka sposobów, na jakie Jezus okazuje swoją miłość względem swoich Apostołów. Apostołowie byli najbliższymi przyjaciółmi Jezusa. Powiedział im o Sobie wszystko! Chociaż ze swej strony BYLIŚMY jeszcze wrogami Boga, gdy Chrystus umarł za nas, jednając nas z Ojcem. Jezus nazywa nas „przyjaciółmi” i to jest wspaniała wiadomość. Kiedy Jezus oddaje za nas swoje życie, otrzymujemy życie wieczne. Jesteśmy zbawieni nie tylko na chwilę, ale na zawsze, na dobre! Miłość Jezusa do nas nie zależy od NICZEGO wcześniej z naszej strony. Dokładnie tak samo było z Apostołami!

  Czytaj całość
 • Apostoł znaczy posłany. Posłanie zakłada radykalną zmianę swojego życia. Punktem wyjścia jest zanurzenie się w Bożej miłości. Apostolstwo realizuje się dopiero we wspólnocie Kościoła. Źródeł wiary należy szukać w apostolstwie. Jedynie wiara wynikająca z nauki apostołów prowadzi do celu, jakim jest zbawienie.

  Czytaj całość

Uzyskaj dostęp do:

 • 4484 inspirujące propozycje kazań, rozważań,
 • 36 scenariusze katechez,
 • 69 materiały dotyczące zarządzania parafią,
 • 38 artykuły poświęcone posłudze spowiedniczej dostosowane do potrzeb spowiadających,
 • 240 najważniejsze wiadomości z życia Kościoła.
Uzyskaj dostęp

Kalendarz wydarzeń

Pełny widok kalendarza