Homilie codzienne

Data:


 • W każdej wspólnocie i grupie społecznej wcześniej czy później pojawia się hierarchiczna struktura. Jezus w dzisiejszej Ewangelii przedstawia podstawowe zasady, jakie winny obowiązywać w Jego wspólnotach. Ma w nich panować autentyczne braterstwo, które wynika z równej godności wszystkich członków. Od zarządzających Jezus domaga się ducha służby oraz życia zgodnego z głoszoną nauką.

  Czytaj całość
 • Św. Bartłomiej (Natanael) jest jednym z dwunastu Apostołów, których wybrał sobie Jezus spośród kilkudziesięciu uczniów. Z rozkazu króla Astiagesa Bartłomiej był męczony i rozpięty na krzyżu głową w dół, żywcem obdarty ze skóry, potem ścięty. Zaraz po okrutnej śmierci Bartłomiej odbierał cześć jako męczennik za wiarę Chrystusową. Obecnie Jego relikwie spoczywają w mensie ołtarza w Bazylice św. Bartłomieja w Rzymie. W ikonografii św. Bartłomiej przedstawiany jest jako muskularny mężczyzna w długiej tunice, przepasanej paskiem. Bywa ukazywany ze ściągniętą z niego skórą. Jego atrybutami są: księga, nóż, zwój. Fundamentem Kościoła jest nauka Apostołów, kontynuowana dziś w niezmienionej formie przez papieża i biskupów; poparta autorytetem Ducha Świętego i Tradycji Kościoła.

  Czytaj całość
 • Obraz uczty jest dobrze znany w Starym Testamencie. Przypowieść o uczcie jest aluzją do Narodu Wybranego, a dzisiaj jest przestrogą dla nas wszystkich. Przygotujmy się, bo wszyscy pragniemy uczestniczyć w uczcie niebieskiej.

  Czytaj całość
 • Denar w perspektywie królestwa niebieskiego to zapłata za całe życie. Pan chce, by każdy otrzymał denar zbawienia. Umowa jest prosta i rzeczowa: jesteś w winnicy, pracujesz i otrzymujesz dobrą zapłatę. Bezczynność tych, co stoją na rynku, nie ma nic wspólnego z lenistwem. To trud czekania w słońcu i spiekocie i w niepewności. Ta bezczynność, choć naznaczona bezradnością i bezsilnością, jest pełna nadziei i cierpliwości. Pracujmy wedle możliwości: pracowitość i ewangeliczna bezczynność cechują dojrzałego człowieka.

  Czytaj całość
 • Bohaterem dzisiejszego dnia jest papież św. Pius X. Przez Kościół papież uznawany jest za człowieka Eucharystii. Przysłużył się temu tytułowi, nauczając o częstej Komunii św. i dopuszczając do niej dzieci. Każdy z nas jest powołany przez Pana do komunii z Nim, dokonuje się to na drodze przyjmowania Eucharystii i na drodze posłuszeństwa Kościołowi.

  Czytaj całość
 • Pytanie o sens życia. "Co dobrego mam czynić?" (Mt 19,16). Od przykazań do powierzenia się Jezusowi. Abraham – wzór żywej wiary, która jest słuchaniem Boga. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

  Czytaj całość
 • Są różne rodzaje odpowiedzialności. Jeden z podziałów mówi o odpowiedzialności zbiorowej i indywidualnej. Indywidualna dotyczy pojedynczego człowieka, zbiorowa zaś obejmuje działania grupy lub społeczeństwa. W Izraelu przez wiele wieków panował jeszcze inny rodzaj odpowiedzialności: odpowiedzialność pokoleniowa, która polegała na tym, że potomstwo ponosiło konsekwencję za czyny swoich rodziców. Bóg przez proroka Ezechiela uczy Izraelitów o odpowiedzialności indywidualnej – niejako znosi odpowiedzialność pokoleniową. Nasze decyzje wpływają na rzeczywistość, mówią też o hierarchii wartości, jaką każdy z nas ma. Nowe serce i nowego ducha stwarza w nas sam Bóg, ale my nie możemy być bierni. Łaska Boża potrzebuje naszego zaangażowania, choćby otwarcia serca na łaskę Bożą.

  Czytaj całość
 • Prorok Ezechiel nawołuje swój lud do wierności. Można by powiedzieć, że ulubioną konstrukcją gramatyczną proroków był tryb warunkowy: „Jeśli będziesz wierny, przebaczę Ci wszystkie twoje błędy”. Przymierze zawarte przez Boga posiada w oczach proroków wyjątkową cechę. Bóg nigdy nie zerwie go jako pierwszy. Nawet jeśli człowiek zrywa przymierze, Bóg deklaruje gotowość, by je odnowić. W czasach szybkich zmian również relacje międzyludzkie są krótkoterminowe. Bóg jest gwarantem wiecznej miłości. Módlmy się, by prawda o Jego miłości przekształcała nasze relacje z bliskimi.

  Czytaj całość

Uzyskaj dostęp do:

 • 3156 inspirujące propozycje kazań, rozważań,
 • 36 scenariusze katechez,
 • 69 materiały dotyczące zarządzania parafią,
 • 38 artykuły poświęcone posłudze spowiedniczej dostosowane do potrzeb spowiadających,
 • 48 najważniejsze wiadomości z życia Kościoła.
Uzyskaj dostęp

Kalendarz wydarzeń

Pełny widok kalendarza