Homilie niedzielne i świąteczne

Filtruj:Data:


 • Bóg, nasz Ojciec, przez Najświętszą Ofiarę okazuje wielkie miłosierdzie wszystkim wiernym zmarłym, których obdarzył łaską chrztu świętego. Dziś prosimy, by dał im pełnię wiecznej radości. Modlitwą pragniemy ogarnąć wszystkich, którzy spoczywają na naszym cmentarzu i na wszystkich cmentarzach świata, a także tych, co miejsce wiecznego spoczynku mają poza wszelkimi cmentarzami: w morzu, w górach i na polach bitew. Pamiętajmy o darach duchowych dla zmarłych. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: Ponieważ wierni zmarli, poddani oczyszczeniu, także są członkami tej samej komunii świętych, możemy pomóc im, uzyskując za nich odpusty, by zostali uwolnieni od kar doczesnych, na które zasłużyli swoimi grzechami (1479). Dzisiejsze słowo Boże wzywa nas do wiary w zmartwychwstanie i życie wieczne. Mówi nam, że Bóg przyjął wybranych jako całopalną ofiarę; przypomina, że to, co widzialne, przemija, a to, co niewidzialne, trwa wiecznie; informuje, że w domu Ojca Niebieskiego jest mieszkań wiele. Tych słów słuchali nasi zmarli. My też ich słuchamy podczas ziemskiego bytowania. Głęboka jest nasza wiara w życie pozagrobowe. Mamy przygotowane w niebie wieczne mieszkanie, które nie zniszczeje i będzie trwało na wieki. Chrystus wstąpiwszy do nieba, zatroszczył się o wieczne lokum dla każdego zbawionego. Ta prawda niech przenika nasze życie doczesne.

  Czytaj całość
 • Pierwszego listopada stajemy nad grobami naszych bliskich. Wiara w życie wieczne każe nam przychodzić na cmentarz, palić znicze, składać kwiaty i modlić się za naszych zmarłych. Gwarancję istnienia życia po śmierci daje nam słowo Boże, które dziś jest głoszone w Kościele. Niebo przedstawione przez św. Jana jest wypełnione niezliczoną rzeszą ludzi. W niebie przebywają tylko i wyłącznie święci. Jest ich aż tak dużo, że nie można ich zliczyć. Rzeczywista liczba zbawionych wielokrotnie przewyższa liczbę świętych i błogosławionych oficjalnie ogłoszonych przez Kościół. Najczęściej w naszym wyobrażeniu święty to postać nie z tego świata, często przedstawiana w nienaturalnej pozie, ubrana w dziwne szaty i wyposażona w akcesoria, które dzisiaj są zupełnie niezrozumiałe. Świętość jako zadanie

  Czytaj całość
 • Wszyscy jesteśmy powołani do świętości. Św. Paweł, który z grzesznika i prześladowcy został przez Boga powołany na apostoła pogan i wiernego świadka zmartwychwstałego Pana, tak mówi w liście do Efezjan: [W Chrystusie Bóg] wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem (Ef, 1,4). Ktoś powiedział, że polityk to ten, który obiecuje most tam, gdzie nie ma rzeki. Jezus nie daje nam łatwych obietnic, by zdobyć elektorat. Obiecuje nam most stąd do wieczności, o ośmiu przęsłach wyznaczonych przez kolejne błogosławieństwa. Być chrześcijaninem, to ciągły wysiłek, by upodabniać się do Chrystusa. Św. Paweł mówi: Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie (Ga 2,20). Droga błogosławieństw prowadzi do świętości

  Czytaj całość
 • Uroczystość Wszystkich Świętych to uroczystość bardzo radosna, chociaż w naszym kalendarzu sąsiaduje z Dniem Zadusznym, który jest bardziej melancholijny i wspomnieniowy. Śmierć jest ostatnim fragmentem ziemskiego życia, ostatnim krokiem na ludzkiej drodze. W chwili śmierci człowieka często można powiedzieć o nim coś niezwykle ważnego. Przez całe życie stajemy się świętymi, to znaczy potwierdzamy swoją przynależność do Boga. Moment śmierci jest momentem ostatecznego wyboru. Według starego zwyczaju wkładamy do trumny różaniec i obrazek święty – znaki potwierdzające naszą przynależność do Chrystusa i Jego Matki. Pan Bóg doskonale zna drogę naszego życia i ocenia, czy była to droga błogosławieństw. Każdego dnia pokornie tęsknijmy do naszego prawdziwego domu. W trakcie homilii potrzebnych będzie kilka rysunków z wyobrażeniami przedstawicieli różnych zawodów: nauczyciel z dużą ekierką, kucharz z wałkiem lub garnkiem, sprzątaczka z miotłą, mechanik z kluczem, żołnierz z karabinem, pielęgniarka ze strzykawką itp. oraz różaniec i obrazek z Matką Bożą.

  Czytaj całość
 • 29 paź
  2017

  Największe przykazanie to przykazanie miłości Boga. Bóg jest pierwszy w naszej miłości. Nie człowiek, lecz Bóg. Słuchanie Boga buduje naszą wiarę i skłania nas do szukania Tego, który do nas mówi. Słuchanie Boga łączy się z otwieraniem serca na Niego, a to jest miłością. Od słuchania Boga przechodzimy do Jego poznania, a tym samym stajemy się wolnymi. Zostaliśmy stworzeni przez Miłość i żyjemy w Bogu, w Jego miłości. Będąc świadomi, że jesteśmy kochani przez Niego, odczuwamy swoją wartość. Miłować w sercu, to dążyć do rozumienia Boga sercem. Powinniśmy miłować Boga tym wszystkim, co przeżywamy w sercu.

  Czytaj całość
 • 29 paź
  2017

  Przykład małżonków obchodzących jubileusz 50-lecia ślubu stanowi życiowy komentarz do Ewangelii i odpowiada na pytanie, co w życiu człowieka jest najważniejsze. Jezus mówi, że najważniejsze ze wszystkich jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. Chrystus połączył dwa przykazania w jedno. Miłość do Boga realizuje się przez miłość do bliźniego, a miłość do bliźniego weryfikuje naszą miłość do Boga. Prawdziwa miłość domaga się zrezygnowania z egoizmu oraz własnych przyzwyczajeń. Bez odniesienia do Chrystusa wydaje się to niemożliwe. Jako młodzi ludzie doświadczamy wielu dramatów związanych z brakiem miłości czy jej zdradą. Czy zatem przykazanie miłości Boga i bliźniego nie jest dla nas nieosiągalnym celem?

  Czytaj całość
 • 29 paź
  2017

  W czasach, w których żył Pan Jezus, Naród Wybrany starał się przestrzegać ponad sześciuset różnych przykazań. Faryzeusz, pytając o najważniejsze z przykazań, postawił mimowolnie pytanie o sens ludzkiego życia. Bóg wyznaczył człowiekowi pewien najgłębszy i najszczęśliwszy cel życia. Jezus wskazał na miłość jako główne źródło, a jednocześnie cel ludzkich starań. Najważniejsze nasze powołanie, zadanie, najlepsza droga do szczęścia to droga miłości. Przez całe życie uczymy się kochać rodzinę, przyjaciół, sąsiadów, znajomych, kolegów, a nawet tych ludzi, których osobiście nie znamy. W trakcie homilii można wykorzystać do prezentacji kilka przedmiotów codziennego użytku, jak na przykład: nożyczki, długopis, but itp.

  Czytaj całość
 • 22 paź
  2017

  Faryzeusze nie mają odwagi pojawić się osobiście przed Jezusem z niewygodnym pytaniem… Jezus wykorzystuje podchwytliwe pytanie, by dać ważną lekcję wszystkim swoim słuchaczom – nie tylko tamtym, słuchającym go wtedy w Izraelu, ale także chrześcijanom wszystkich czasów! „Oddajcie (…) Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga” (Mt 22,21b) to przede wszystkim wołanie o sprawiedliwość! Miłość ponad pieniądze, wierność ponad politykę, szczęście wieczne ponad szczęście doczesne… Nie mówimy „zamiast”, ale „ponad”!

  Czytaj całość

Uzyskaj dostęp do:

 • 2742 inspirujące propozycje kazań, rozważań,
 • 36 scenariusze katechez,
 • 69 materiały dotyczące zarządzania parafią,
 • 38 artykuły poświęcone posłudze spowiedniczej dostosowane do potrzeb spowiadających,
 • 47 najważniejsze wiadomości z życia Kościoła.
Uzyskaj dostęp

Kalendarz wydarzeń

Pełny widok kalendarza