Homilie niedzielne i świąteczne

Filtruj:Data:


 • 31 sty
  2021

  „Jest w nas jeszcze trochę diabła” ponieważ jeszcze nie przezwyciężyliśmy w pełni naszego przywiązania do grzechu. Nikt z nas nie jest JESZCZE w pełni zdrową i świętą osobą – tą wersją siebie, do której jesteśmy powołani przez Boga! Boże Słowo rzuca nam wyzwanie i pokazuje, kim jesteśmy, wyciągając na światło dzienne ciemne zakamarki naszego życia. Niezależnie od tego, w jaki sposób nasze „prawdziwe ja” jest nam objawione, takie chwile są zawsze okazją do pozyskania wielkiej łaski! Modlitwa, przyjmowanie sakramentów i czytanie Pisma Świętego są furtką, przez którą wpuszczamy do naszego wnętrza samego Boga z Jego mocą i łaską.

  Czytaj całość
 • 31 sty
  2021

  Wiara należy do cnót teologalnych. Jest ona łaską daną przez Pana, by człowiek mógł uczestniczyć w życiu Boga. Wiara to decyzja na życie, które chcemy prowadzić w odniesieniu do Boga. Poprzez to jak żyjemy, jakich dokonujemy wyborów nasze życie staje się odpowiedzią na to Kim jest i jakie miejsce zajmuje w nim sam Bóg. Postawa wiary zakłada dobrowolne i całkowite powierzenie swego życia i swojego dobra Bogu. Jest to zarazem uznanie Stworzyciela za absolutną Prawdę, w której chcę budować swoje życie i za bezwarunkowe Dobro, ku któremu chcę je kierować. Przeżywana przez nas wiara domaga się uznania Boga za najwyższą wartość.

  Czytaj całość
 • 31 sty
  2021

  Prorokiem nie jest ten, co przepowiada przyszłość, ale ten, kto przemawia w imieniu Boga. Prorok jest w stałym kontakcie z Bogiem, którego wolę ma objawić swoim działaniem i zapowiedzieć przyszłe wydarzenia. W Starym Testamencie mamy czterech proroków większych i 12 proroków mniejszych. W Nowym Testamencie mamy tylko jedną księgę prorocką autorstwa świętego Jana – Apokalipsę św. Jana. Sama obecność ciałem w kościele nas nie nawróci, nie sprawi, że będziemy lepsi, nie przyniesie dobrych owoców. Trzeba nam zaangażować serce. Zły duch i człowiek duchowo ślepy to wrogowie królestwa Bożego. Dlatego trzeba nam chcieć otworzyć się na Boże Miłosierdzie. Trzeba przejrzeć na nasze duchowe oczy i odrzucić każdy grzech, który odłącza nas od Boga. Pomoce: Tablica z podziałem na proroków większych i mniejszych

  Czytaj całość
 • 24 sty
  2021

  Czas przemija. Jest to rzeczywistość, której nie da się zatrzymać. Jest ona nieodwracalna. Konieczność śmierci zasmuca każdego z nas. Jako ludzie wierzący musimy nauczyć się umiejętnie żyć na tym świecie i pamiętać, że nie jesteśmy z tego świata. Jezus przychodzi na ziemię, aby ukazać nam pełnię życia w obfitości. Pokazuje nam, że jesteśmy wybrani przez Boga Ojca. W ten sposób mamy świadomość, że jesteśmy nie z tego świata. Naszą bronią jest ciągłe nawracanie się. Grzech w języku hebrajskim oznacza pomylenie celu, nie trafienie do tarczy. Z kolei nawrócenie oznacza zwrot we właściwym kierunku. Nawrócić się, to rozpoznać Boga pośród nas. To wyznać, że mój Bóg jest Bogiem Żywym, a nie martwym.

  Czytaj całość
 • 24 sty
  2021

  Słowa św. Pawła. Słowa Jezusa. Rozumienie tych przypomnień. Czas życia ludzkiego. Przyjście Boga na świat. Dać swiadectwo prawdzie. Wezwanie do nawrócenia. Dążenie do dojrzałości. Moralny ferment. Chrześcijańskie pojęcie miłości. Poznać i dzielić się Prawdą.

  Czytaj całość
 • 24 sty
  2021

  Bóg powołuje do bycia lekarzem, policjantem, księdzem. W Ewangelii Pan Jezus również powoływał konkretnych ludzi. Powołał Szymona i Andrzeja do bycia rybakami ludzi. Z rybą bardzo mocno związana jest postać Starego Testamentu, o której słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Tą osobą jest prorok Jonasz. Jego głównym zadaniem było wzywanie ludzi do nawrócenia. Podobne zadanie mieli Apostołowie. Aby dobrze zapamiętać wszystkie informacje, mam dla was szczególne zadanie. Spróbujcie razem z rodzicami zaplanować swój dzień w taki sposób, aby mieć czas na spotkanie z Panem Bogiem. Na obrazkach, które za chwilę otrzymacie zaznaczcie kolorami odpowiednio: Głowa – odmówienie porannego modlitwy; Ogon – odmówienie wieczornej modlitwy; Tułów – udział w niedzielnej Mszy św.; Łuski – dobre uczynki. Pomoce: Akwarium z rybkami, lub zdjęcie; Obrazek proroka Jonasza; Sieci; Rysunek ryby do pokolorowania dla dzieci (można też poprosić dzieci, aby same namalowały rybę, którą potem pokolorują).

  Czytaj całość
 • 17 sty
  2021

  Powołanie Samuela. Powołanie Apostołów. Powołanie św. Pawła. Bóg powołuje w różny sposób i choć inicjatywa zawsze jest od Boga, to czyni to przy współpracy innych ludzi. Nasze świadectwo jest wymagane, aby Bóg powoływał do służby kapłańskiej i zakonnej.

  Czytaj całość
 • 17 sty
  2021

  Trzeba zobaczyć w powołaniu Samuela działanie ze strony Boga. To wezwanie, które kieruje Bóg do człowieka, zmienia nie tylko życie samego powołanego, ale i innych. Ważne jest zamieszkanie z Bogiem. Samuel miał pod tym względem ułatwione zadanie, będąc pod opieką kapłana Helego, zamieszkiwał blisko świątyni. Pierwszą ważną umiejętnością ucznia Chrystusa jest słuchanie. Świadectwo Jana wskazuje na Chrystusa, Baranka Bożego. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak to mówił, i poszli za Jezusem. Odnajdujemy następną podpowiedź na drogę bycia prawdziwym uczniem Jezusa. Nasze życie powinno być ofiarą miłą Bogu, składaną w każdej chwili naszego życia. Św. Paweł napomina nas, że nasze ciało jest świątynią, a miejscem spotkania z Panem jest świątynia. Jednak sam budynek jest pustą bryłą, dlatego Apostoł Paweł zwraca nam uwagę na aspekt sakramentalny i duchowy. W każdej Eucharystii płynie wezwanie do karmienia się Słowem Bożym i Ciałem Chrystusa.

  Czytaj całość

Uzyskaj dostęp do:

 • 4351 inspirujące propozycje kazań, rozważań,
 • 36 scenariusze katechez,
 • 69 materiały dotyczące zarządzania parafią,
 • 38 artykuły poświęcone posłudze spowiedniczej dostosowane do potrzeb spowiadających,
 • 223 najważniejsze wiadomości z życia Kościoła.
Uzyskaj dostęp

Kalendarz wydarzeń

Pełny widok kalendarza