Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. (Ewangelia wg św. Mateusza 28, 19)

Zobacz także:

Pozostałe artykuły

 • Doświadczony podróżnik przed rozpoczęciem nowej wyprawy odpowiednio się do niej przygotowuje. Ma to go ustrzec przed niemiłymi i nieprzewidzianymi niespodziankami. Izraelici wędrujący przez pustynię szybko zapomnieli o cudownym wyprowadzeniu z niewoli egipskiej i przejściu przez Morze Czerwone. Na pustyni ważny był tylko problem braku wody. Wydarzenia opisywane przez Księgę Wyjścia prowadziły do ukazania wielkości Boga i Jego troski o lud, który wyprowadził z niewoli egipskiej i prowadził do Ziemi Obiecanej. Sakrament chrztu jest sakramentem, który wprowadza człowieka na drogę Bożego życia.

  Czytaj całość
 • W starożytności chrześcijańskiej chrzest był najważniejszym momentem w życiu człowieka. Przyjęcie tego sakramentu wymagało długiego, niekiedy trzyletniego czasu przygotowania. Ten czas nazywano katechumenatem. Dla kandydata do chrztu była to decyzja życia. Przez chrzest człowiek stawał się uczniem Chrystusa, a to zobowiązywało i wymagało całkowitej przemiany życia. Jeżeli kandydat nie wykazywał woli nawrócenia, nie mógł być ochrzczony. Dziś udzielamy chrztu małym dzieciom i – może właśnie dlatego – nie zastanawiamy się nad jego znaczeniem i konsekwencjami. Drodzy rodzice, chrzestni i wszyscy zgromadzeni dziś w naszym kościele, wsłuchując się w słowa Pawła Apostoła, zastanówmy się nad znaczeniem przyjmowanego przez wasze dziecko sakramentu.

  Czytaj całość
 • Chrześcijaństwo często jest utożsamiane ze zbiorem przykazań Bożych i różnych kościelnych przepisów. Wierność w zachowywaniu przykazań staje się warunkiem zbawienia. Jezus sprowadza skomplikowaną i gęstą siatkę religijnych praw i przepisów do prostego stwierdzenia, że najważniejsza jest miłość. W miłości Boga i bliźniego zawarte są wszystkie przykazania i przepisy regulujące codzienne życie. Do miłości nie można nikogo zmusić i nie można jej nakazać. Prawdziwa miłość domaga się wolności. Miłość rodzi się z osobistego doświadczenia miłości. Prawdziwa miłość do Boga jest naszą odpowiedzią na Jego miłość. Sakrament chrztu jest znakiem bezinteresownej miłości Boga. Przez chrzest zostajemy zanurzeni w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa i dzięki temu stajemy się przybranymi dziećmi Bożymi. Otrzymujemy odpuszczenie grzechów oraz dar Ducha Świętego.

  Czytaj całość

Uzyskaj dostęp do:

 • 5985 inspirujących propozycji kazań, rozważań,
 • 36 scenariuszy katechez,
 • 69 materiałów dotyczących zarządzania parafią,
 • 38 artykułów poświęconych posłudze spowiedniczej dostosowane do potrzeb spowiadających,
 • 331 najważniejszych wiadomości z życia Kościoła.
Uzyskaj dostęp

Kalendarz wydarzeń

Pełny widok kalendarza